Tra cứu số báo danh

Thông tin tra cứu

* Cách nhập: Phần họ tên viết in hoa các chữ cái đầu. Phần lớp nhập: 53/21.01 với lớp CQ, 54/21CL.01 với lớp CLC khóa 54, 55/11.06CLC với lớp CLC khóa 55, TD với thí sinh tự do.